Có lẽ bạn đọc ai cũng đã biết hoặc nghe qua một loại văn bản mang tên “Hợp đồng”. Thế nhưng, những bản hợp đồng này không phải được viết một cách tùy tiện mà cần có những mẫu hợp đồng để quy định chúng. Vậy mẫu hợp đồng là gì? Những mẫu hợp đồng nào thường gặp? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài biết dưới đây.

1.  Mẫu hợp đồng là gì?
Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa 2 bên (hoặc nhiều bên) về việc xác lập cũng như thay đổi, chấm dứt quyền – nghĩa vụ dân sự (theo điều 385 Bộ Luật dân sự 2015). Và một khi đã là sự thỏa thuận, pháp luật sẽ không cần phải can thiệp vào. Điều này cũng có nghĩa là mọi người hoàn toàn tự do thỏa thuận và soạn thảo hợp đồng phù hợp cho mình trong các giao dịch dân sự.
Tuy nhiên trong một số trường hợp, một trong những bên giao dịch bị đặt trong tình trạng có ít sự lựa chọn, hoặc không có sự lựa chọn và bắt buộc phải tham gia giao dịch, hợp đồng cần phải có sự can thiệp từ Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho bên yếu thế. Sự can thiệp này được luật hóa thành các mẫu hợp đồng để các bên phải tuân theo.
 
Hợp đồng là văn bản chứa các điều khoản – điều kiện thỏa thuận giữa 2 bên giao dịch
2.  Một số mẫu hợp đồng bắt buộc theo mẫu:
Như đã giải thích ở trên, mẫu hợp đồng là các văn bản được Nhà nước quy định nhằm bảo vệ lợi ích của bên yếu thế hơn trong giao dịch. Trong một số trường hợp, việc tuân theo các mẫu này là bắt buộc. 
 
Một số văn bản hợp đồng cần tuân theo mẫu Nhà nước đặt ra nhằm đảm bảo quyền lợi cho 2 bên

Dưới đây là 12 văn bản hợp đồng bắt buộc thực hiện theo mẫu.
Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt.
  
Hợp đồng cung cấ dịch vụ điện thoại cố định mặt đất.
Hợp đồng cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất.
Hợp dồng dịch vụ truyền hình trả tiền.
Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
Hợp dồng cung cấp dịch vụ truy cập Internet.
Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách đường sắt.
Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không.
Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý chung cư cung cấp.
Hợp đồng phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở - sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán hay vay vốn cá nhân.
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
3.  Một số loại hợp đồng dân sự thường gặp
Bên cạnh các mẫu hợp đồng bắt buộc phía trên, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng không thể tránh khỏi một số loại hợp đồng khác trong giao dịch, bao gồm:
•    Hợp đồng chuyển quyền sở hữu: bao gồm hợp đồng mua bán (hàng hóa, xe cộ, căn hộ), hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất, các loại hợp đồng tặng cho, hợp đồng trao đổi tài sản,…
 
•    Hợp đồng chuyển quyền sử dụng: hợp đồng cho thuê (tài sản, nhà trọ, chung cư, căn hộ…), hợp đồng thuê khoán, các lọai hợp đồng thuê quyền sử dụng…
•    Một số lại hợp đồng khác như hợp đồng kinh doanh, các giao dịch bảo đảm, văn bản thừa kế hay một số văn bản khác…

Có thể thấy, hợp đồng trong xã hội hiện nay là một loại văn bản cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các bên giao dịch. Trong một số trường hợp, sẽ có những mẫu hợp đồng bắt buộc tuân theo, nhưng cũng có một số mẫu hợp đồng chuẩn trong các văn bản thường ngày được nhiều người sử dụng để có bản hợp đồng đầy đủ nhất.

Published on: 12/14/19, 3:23 AM